Om KPF

Skolen er en av de viktigste arenaene for kunnskap- og verdiformidling. Her møter barna voksenpersoner som fungerer som forbilder, veiledere og premissleverandører for grunnlegende verdier i livet. Siden kristendom som fag har mistet noe av sin posisjon er det viktig at verdiene, grunnlaget og kulturarven som kristendommen innbefatter, ikke mister sin kraft.

KPF sier ikke at man skal ha forkynnelse i offentlige skoler og barnehager, men vi mener at kristendommen har en helt naturlig plass der. Den er vår kulturarv og er helt nødvendig å kjenne til for å forstå det norske samfunnet. I tillegg tror vi på den enkelte pedagogs personlige forhold til sin religion som en nøkkel til godt lederskap. Som kristen pedagog og lærer har du en unik mulighet til å løfte frem god undervisning og gode holdninger. Vi ønsker at du skal slippe å være redd for at det du gjør er feil, eller på kanten av lovverket, men at du skal være trygg og tydelig med din tro i den rollen du har. Dette er det Kristent Pedagogisk Forum arbeider for.

Vi ønsker å være til støtte og inspirasjon for deg som pedagog. Vi ønsker at barn og unge skal lære om kristen kulturarv og kristne verdier i skolen. Vi ønsker at barn og unge skal kjenne til kirken og kristen tro som en naturlig del av det norske samfunnet. Vi ønsker å tilby et fellesskap av kristne lærere og pedagoger som kan stå sammen i den utrolig viktige posisjonen de har i andre menneskers liv. 

 

Velkommen.

Powered by Cornerstone